Podwyżka cen ciepła na sezon 2014-2015

2014.08.05

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy przedłożyło użytkownikom nową taryfę dla ciepła stanowiącą załacznik do decyzji Prezesa URE z 15.07.2014 r. Nr OPO-4210-24(7)/2014/250/IX/ASz1.

Stawki dotychczas obowiązujące i nowe przedstawiają się następująco:

 

L.p. Składnik Ceny netto 2013/2014 w zł. Ceny netto 2014/2015 w zł. Podwyżka w zł. Podwyżka w %
1 Moc zamówiona 7 792,15 8 208,81 416,66 5,35
2 Ciepło 26,52 27,72 1,20 4,52
3 Nośnik ciepła 9,72 10,27 0,55 5,66