Uruchomienie ogrzewania

2015.09.29

Administracja Osiedli PSM informuje, że dnia 28.09.2015 r. zostało uruchomione centralne ogrzewanie. Prosimy o pozostawienie przez kilka dni odkręconych głowic termostatycznych w celu odpowietrzenia instalacji oraz o sprawdzenie instalacji c.o. w celu wyeliminowania ewentualnych przecieków – szczególną uwagę należy zwrócić na rozdzielacze oraz odpowietrzniki. Należy pamiętać, że ciepło w węźle c.o. jest regulowane przez automat pogodowy.

Rozliczenie C.O. – informacja

2015.09.25

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 28.09.2015 do 30.09.2015 do Państwa skrzynek pocztowych zostanie dostarczone rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2014 – 2015. Pytania dotyczące rozliczenia należy kierować do Działu Księgowości pod nr tel. 52 342 07 66 wew. 334 lub 337

Uruchomienie usługi e-bok

2015.09.09

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.09.2015 uruchomiono nowy system e-bok. W celu zalogowania do systemu niezbędny będzie dotychczasowy identyfikator ID i hasło.

OGŁOSZENIA O PLANOWANYCH WYCINKACH DRZEW

2015.09.02

Niniejszym, na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Poniżej znajdują się linki do pełnej treści ogłoszeń:
Ks. Skorupki 67-69
Powstańców Warszawy 6A
Gnieźnieńska 17
Sokołów Bydgoskich 1
Taczaka 6
Kołobrzeska 13-17
Gołębia 11