Informacja o obowiązkowym przeglądzie przewodów kominowych wentylacyjnych i instalacji gazowych w 2016 roku – termin II

2016.11.18

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wyznaczeniu II terminu przeglądów kominiarskich i gazowych dla osób, które nie udostępniły lokalu w I terminie.

Przeglądy wykonuje Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia.

Prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli szczelności instalacji gazowej, jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą przeglądów możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych II termin – harmonogram