Dzień Statystyki Polskiej

2017.01.31

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat zintensyfikowane działania mające na celu zachęcenie społeczeństwa do udziału w ankietowych badaniach statystycznych statystyki publicznej, zbudowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców naszego województwa i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych, którzy pukają do drzwi naszych mieszkań.

Poniżej zamieszczamy plakat który, zawiera informację o terminach aktualnie przeprowadzanych statystycznych badaniach społecznych oraz sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.