Przetarg na utrzymanie czystości

2017.11.21

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o wynikach przetargu na utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Gołębiej 66A, 66B i 66C znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego użytku i garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, B, C.

Załączniki:
Pismo przewodnie
Załącznik nr 1 - wykaz danych szczegółowych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na utrzymanie czystości klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego użytku i garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, 66B i 66C wybrano ofertę firmy:

ISO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie