Przeglądy elektryczne – II część budynków

2019.03.21

Podajemy terminarz wykonania II części przeglądów elektrycznych.

Firma  Amper Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku dokona przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania w naszych zasobach wg załaczonego harmonogramu. Przeglądem objęte są tylko budynki wymienione w harmonogramie.

Prosimy o umożliwienie dokonania w/w przeglądu w zajmowanym  lokalu.

Przeglądy elektryczne

2019.03.19

Uprzejmie informujemy, że firma  Amper Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku dokona przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania w naszych zasobach wg załaczonego harmonogramu. Przeglądem objęte są tylko budynki wymienione w harmonogramie.

Prosimy o umożliwienie dokonania w/w przeglądu w zajmowanym  lokalu.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

2019.03.14

Uprzejmie informujemy, że firma Zaklład Usług Technicznych EWA z Torunia dokona czyszczenia przewodów kominowych w Państwa budynkach wg załaczonego harmonogramu. Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia lokali. Powyższe czynności będą przeprowadzone na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Wymiana podzielników kosztów ciepła

2019.03.14

Uprzejmie informujemy o terminach wymiany przez firmę TECHEM podzielników kosztów centralnego ogrzewania

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom wykonawcy prac, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do podzielników. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować zabudowę lub przesunąć meble, które uniemożliwiałaby wymianę.

Kontakt z firmą TECHEM możliwy jest pod numerem telefonu: 662-286-159