Informacja

2020.02.26

 W dniu 27.02.2020  r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w związku z planowymi pracami na sieci wodociągowej , bez wody będą mieszkańcy ulic Chołoniewskiego . 

Podstawiona zostanie cysterna z wodą pitną.

 

Informacja

2020.02.05

Komisariat Policji Bydgoszcz- Szwederowo informuje, iż coraz częściej dochodzi do przestępstw wyłudzania pieniędzy od osób starszych metodą na tzw.”wnuczka”. W związku z powyższym konieczne jest nasilenie działań prewencyjnych zapobiegających tym przestępstwom.

Na gablotach ogłoszeń  będą rozwieszone ulotki w tym temacie.