Informacja

2020.07.31

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, iż w dniu dzisiejszym  do Państwa skrzynek pocztowych lub w inny sposób korespondencyjny zadeklarowany przez Państwo w Spółdzielni dostarczono nowy wymiar opłat obowiązujący od 1.08.2020 r., niezależnych od Spółdzielni w zakresie:

1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Rady Miasta nr XXV/637/20 z dnia 24.06.2020r.
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. wprowadziło od 1 lipca 2020 roku nową „Taryfę dla ciepła”, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.12.3.2020.1262.XIV zm. ARy z dnia 10 czerwca 2020 roku.
Wobec powyższego Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy postanowił zmienić:
– Uchwałą nr 46/20 z dnia 22.07.2020r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– Uchwałą nr 45/20 z dnia 22.07.2020r. cenę podgrzania wody
– Uchwałą nr 44/20 z dnia 22.07.2020r. opłatę stałą c.o.

Informacja

2020.07.24

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, że Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy działając w interesie członków spółdzielni oraz  spółdzielni mieszkaniowych  działających na terenie Bydgoszczy wniósł petycję o podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z  o.o. w Bydgoszczy.

Komunikat

2020.07.22

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wystosował pismo do wszystkich Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie związanej z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bydgoszczy, polegających na zastawianiu dróg komunikacji ogólnej przez pozostawienie przedmiotów, w sposób utrudniający poruszanie się na klatkach schodowych.

Informacja

2020.07.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy  informuje, że otrzymała pismo od Komunalnego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w sprawie zmiany „Taryfy dla ciepła” w zakresie wysokości cen ciepła.

Załączniki

Wyłączenie usługi e-bok

2020.07.10

W związku z awarią usługi e-bok została ona wyłączona.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie sprawności systemu.

Przepraszamy za niedogodności związane z wyłączeniem usługi.

Informacja

2020.07.01

Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 30.06.2020 r. zmieniała termin rozpatrzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.