30-lecie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

2022.11.15

Regionalny Związek Rewizyjny założony został w 1992 r., w jego utworzeniu brało udział 13 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z regionu bydgoskiego. RZRSM odpowiada za lustracje, działalność doradczą czy reprezentowanie interesów poszczególnych spółdzielni przed instytucjami administracji państwowej czy samorządami.

Z okazji 30-lecia RZRSM w Bydgoszczy przedstawiciele związku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami.

Przy okazji tak licznego spotkania, w którym poza Prezesami Spółdzielni  udział brał prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, poruszano bardzo ważne tematy dotyczące m.in. wzrostu kosztów ciepła, energii elektrycznej, czynszów, itp.

 

https://expressbydgoski.pl/obchody-zwiazku-spoldzielni-mieszkaniowych-okazja-do-wymiany-pogladow-i-rozmow-o-obecnych-problemach/ar/c1-17029431

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane

2022.11.15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane p.n.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy
ul. Fałata 12 w Bydgoszczy, dz. nr  342/2,345/4 obręb 74.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do siedziby Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 Bydgoszczy

2022.11.10

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego na 4 kondygnacji w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 6,75 m2.