FAIR PLAY 2022

2022.11.28

Po raz kolejny Spółdzielnia pochwalić się może otrzymaniem

Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2022” oraz Złotej Statuetki,

która przyznana została przez Kapitułę Programu.

                                                                 

                                      

Załączniki

30-lecie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

2022.11.15

Regionalny Związek Rewizyjny założony został w 1992 r., w jego utworzeniu brało udział 13 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z regionu bydgoskiego. RZRSM odpowiada za lustracje, działalność doradczą czy reprezentowanie interesów poszczególnych spółdzielni przed instytucjami administracji państwowej czy samorządami.

Z okazji 30-lecia RZRSM w Bydgoszczy przedstawiciele związku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami.

Przy okazji tak licznego spotkania, w którym poza Prezesami Spółdzielni  udział brał prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, poruszano bardzo ważne tematy dotyczące m.in. wzrostu kosztów ciepła, energii elektrycznej, czynszów, itp.

 

https://expressbydgoski.pl/obchody-zwiazku-spoldzielni-mieszkaniowych-okazja-do-wymiany-pogladow-i-rozmow-o-obecnych-problemach/ar/c1-17029431

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane

2022.11.15

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy, dz. nr  342/2,345/4 obręb 74:

wybrano ofertę firmy: „Jeżbud” Firma Usługowo Handlowa Dariusz Jeżewski

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 Bydgoszczy

2022.11.10

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Czytaj dalej