III Turniej Piłki Nożnej Halowej Spółdzielni Mieszkaniowych

2023.03.17

W dniu 11 marca, z okazji 65-lecia Spółdzielni Budowlani, odbył się III Turniej Piłki Nożnej Halowej Spółdzielni Mieszkaniowych o Puchar Prezesa SM Budowlani.

Z dumą i radością informujemy, że drużyna Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zajęła w nim I miejsce.

Stawki za usługi przemysłowe oraz opłaty zmienne

2023.03.07

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, dnia 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%. Ceny będą wprowadzone do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 marca 2023 r. zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.

Zespół Biura Obsługi Klienta KPEC Sp. z o.o.

BBO – konsultacje społeczne

2023.03.06

Miasto Bydgoszcz otwiera się na projekty finansowane przez BBO na terenach spółdzielczych. Pozostał nam ostatni krok.

Do 13 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące regulaminu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Możemy w nich zgłosić swoje oczekiwania związane z funkcjonowaniem tego programu. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej.

Prosimy o udział w ankiecie dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod poniższym linkiem: https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/838275?lang=pl

Zależy nam, aby Państwo zagłosowali na TAK w pkt 5, aby realizacja zadań z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego była możliwa na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Powyższe umożliwiłoby realizowanie w tej przestrzeni szeregu ciekawych i przydatnych dla mieszkańców projektów (parków, skwerów lub innych terenów zielonych, a także obiektów sportowych i rekreacyjnych).

O tym, iż jest to możliwe przekonują regulaminy budżetów obywatelskich innych miast, np.: Gdańska, Sopotu czy Katowic a w naszym regionie: Torunia, Inowrocławia, Grudziądza.

 Obecnie projekty mogą być realizowane jedynie na terenach miejskich. Opinie zbierane są do 13 marca, dlatego prosimy o pilny udział w ankiecie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: www.bdgbo.pl