Przetarg ograniczony nr 1/2024 na roboty budowlane

2024.01.26

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 1/2024 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n.
Budowa parkingu na dz. 108, 64/2 obr. 0485 (ul. Kołobrzeska) w Bydgoszczy wraz z przebudową oświetlenia

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego do udziału w niniejszym przetargu prosimy o złożenie oferty.