Walne Zgromadzenie 2024

2024.05.06

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 55 ust. 1 pkt 10 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, uchwały nr 21/2024 Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zasad zaliczania członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały nr 30/2024 Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu (podzielonego na dwie części)

WALNEGO ZGROMADZENIA POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYDGOSZCZY

które odbędzie się w niżej wymienionych terminach i miejscach:

  • I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Górzyskowo oraz Śródmieście – Szwederowo odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Fordon oraz na Osiedlu Leśnym odbędzie się w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 1700 w Centrum Konferencyjnym Stadion Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.

Załączniki