Ankieta dotycząca wywozu odpadów komunalnych

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne w zakresie zapisów nowego Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Bydgoszczy, który m.in. określa częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy bierze aktywny udział w tych konsultacjach w celu poprawy wywozu odpadów z nieruchomości.

Zwracamy się o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących jakości i sposobu wywozu odpadów, ilości pojemników na odpady, częstotliwości wywozu odpadów z nieruchomości. Uwagi prosimy kierować na mail: biuro@psm.bydgoszcz.pl do 4.02.2019 r.

Nadto informujemy, iż w konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy poprzez wyrażenie swojej opinii na temat proponowanych zmian:

  • za pośrednictwem dedykowanej ankiety,
  • bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych czy infolinii telefonicznej.

Dyżury konsultacyjne, odbędą się:

  • we wtorek, 29 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139;
  • we wtorek, 5 lutego, w godzinach od 16:00 do 18:00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219.

Zachęcamy do wypełnienia załączonej ankiety. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: odpady@um.bydgoszcz.pl

Ankietę można wypełnić także internetowo – na stronie www.bydgoszcz.pl/odpady.

Nasi Partnerzy