Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Uprzejmie informujemy, że firma Zaklład Usług Technicznych EWA z Torunia dokona czyszczenia przewodów kominowych w Państwa budynkach wg załaczonego harmonogramu. Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia lokali. Powyższe czynności będą przeprowadzone na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Nasi Partnerzy