Czyszczenie przewodów kominowych

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o terminach czyszczenia przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach PSM.
Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia mieszkania.
Powyższe czynności będą przeprowadzane na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.
Harmonogram prac (tutaj).

Kontakt z wykonawcą prac Zakładem Usług Technicznych „E.W.A.” możliwy jest pod numerem telefonu: 56 623 87 88.

Nasi Partnerzy