Harmonogram Przeglądów Elektrycznych 2020 r.

Uprzejmie informujemy o  terminach przeglądów elektrycznych, we wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

W celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania umożliwiając sprawdzenia prawidłowości działania instalacji elektrycznej, w lokalu.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu 698-691-748, 664-141-581.

 

Nasi Partnerzy