Informacja

Przypominamy naszym Mieszkańcom o możliwości złożenia pisemnego wniosku w przedmiocie wydłużenia terminu płatności opłat eksploatacyjnych za mieszkanie.
Każdy wniosek zostanie rozpatrzony z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji Mieszkańca.

Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

 • Także firmy założone w lutym i marcu, czyli przed 1 kwietnia 2020 roku.
 • firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Limit przychodów- 300% przeciętnego wynagrodzenia

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

BHP w przedsiębiorstwie

 • Możliwość prowadzenia szkoleń wstępnych online, ale z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla określonych grup pracowników
 • Uwaga! online można przeprowadzić tylko szkolenie ogólne, aby odbyć instruktaż stanowiskowy pracownik i tak się musi stawić

Zmiany w postojowym dla samozatrudnionych

 • świadczenia postojowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne 2080 zł, ale nie więcej niż trzy razy, czyli w sumie można otrzymać 6 240 zł;
 • kolejny raz zostanie wypłacone na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe, po raz kolejny zostanie wypłacone nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie – wówczas trzeba było wykazać 15 procent spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 • W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie obowiązuje limit przychodu.
 • W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

Pożyczka dla przedsiębiorcy:

 • jednorazowa pożyczka 5.000 zł na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 • Pożyczka przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że będzie przedsiębiorca prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Obecnie jest warunek, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy.

Instrukcja w załączniku

Nasi Partnerzy