Informacja

INFORMACJA

W dniu 27.11.2019r. odbyła się Sesja Rady Miasta Bydgoszczy.

Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy Radni Rady Miasta podjęli szereg uchwał mających bezpośredni wpływ na kształtowanie opłat niezależnych od Spółdzielni i zmieniających koszty utrzymania mieszkań.

W wyniku podjętych przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwał zmienione zostały

  1. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała XVIII/419/19)
  2. stawki podatku od nieruchomości (uchwała XVIII/423/19)
  3. cena za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych (uchwała XVIII/418/19)

W tabeli poniżej przedstawiamy wysokość nowych opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku.

  2019 2020 Zmiana
Opłata za selektywne  gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 zł za osobę 22 zł za osobę +69,23%
Podatek od gruntów (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) 0,93 zł/ 1 m2 powierzchni 0,95 zł/ m2 powierzchni +2,15%
Podatek od gruntów (pozostałych) 0,49 zł/ 1 m2 powierzchni 0,50 zł/ m2 powierzchni +2,04%
Podatek od budynków lub ich części 0,79 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej +2,53%
Podatek od garaży 7,90 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej 8,05 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej +1,90%
Opłata za odprowadzenie wód opadowych 0,00 zł/ 1 m3 4,36 zł/ 1 m3  

Skutkiem powyższych decyzji, niezależnych od Spółdzielni, wysokość opłaty za używanie lokali zostanie zmieniona od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Dodatkowo informujemy, że niedopełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, skutkuje stosowaniem  stawki w wysokości 66 złotych od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

            Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą z dnia 27.11.2019 r. ustaliła również cenę za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na kolejne lata i wyniesie ona:

  • w 2021 roku 4,80 zł/m3,
  • w 2022 roku 5,27 zł/m3

Informacja została sporządzona na podstawie uchwał Rady Miasta Bydgoszczy opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy w zakładce Akty Prawa Miejscowego.

Nasi Partnerzy