Informacja

Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 30.06.2020 r. zmieniała termin rozpatrzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

Nasi Partnerzy