Konkurs ” Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.

Zgłoszenia do tegorocznego konkursu przyjmowane będą w dniach od 6 maja do 12 czerwca 2019 roku. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który urządzi ładny balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec lub kwietnik osiedlowy. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefonicznie pod nr 52 345 44 34, listownie : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub mailem : biuro@tmmb.pl. W zgłoszeniu  należy podać imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz rodzaj obiektu- jak wyżej. Najładniejsze ukwiecone obiekty mogą zgłaszać także szkoły, instytucje i zakłady pracy.

 

Nasi Partnerzy