KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuję , że w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące wywozu odpadów komunalnych po 1 stycznia 2020 r. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58-59-178 oraz na stronie internetowej: www.bydgoskiekonsultacje.pl

 

Nasi Partnerzy