OGŁOSZENIA O PLANOWANYCH WYCINKACH DRZEW

Niniejszym, na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Poniżej znajdują się linki do pełnej treści ogłoszeń:
Ks. Skorupki 67-69
Powstańców Warszawy 6A
Gnieźnieńska 17
Sokołów Bydgoskich 1
Taczaka 6
Kołobrzeska 13-17
Gołębia 11

Nasi Partnerzy