OGŁOSZENIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, iż istnieje możliwość otrzymywania drogą elektroniczną wszelkiej korespondencji ze spółdzielni, w tym w szczególności:

  1. zawiadomienia o zmianie wysokości opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni,
  2. potwierdzenia sald,
  3. rozliczenia mediów (c.o., woda).

W tym celu należy wypełnić załączone oświadczenie i złożyć je w siedzibie Spółdzielni – ul. Kołobrzeska 15, w Administracji Osiedli – ul. Strzelecka 59 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną

Nasi Partnerzy