Podziękowanie dla PSM

Poniżej zamieszczamy podziękowanie dla Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy wystawione przez Narodowy Bank Polski za współpracę i wkład w działalność badawczą.

 

NBP podziękowanie
Nasi Partnerzy