Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w wyniku głosowania tajnego wybrało następujący skład Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023 – 2026.

Adamczyk Wiera

Ciaciuch Anita

Jabłońska Kamila

Kufel Grzegorz

Ługiewicz Marek

Rulewska Magdalena

Stysiak Grzegorz

 

Nasi Partnerzy