Stawki za usługi przemysłowe oraz opłaty zmienne

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, dnia 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%. Ceny będą wprowadzone do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 marca 2023 r. zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.

Zespół Biura Obsługi Klienta KPEC Sp. z o.o.

Nasi Partnerzy