Uchwały Walnego Zgromadzenia 25.05.2022 r.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Uchwały” oraz

na e-BOK umieszczone zostały uchwały Walnego Zgromadzenia PSM w Bydgoszczy podjęte na piśmie w dniu 25 maja 2022r.

Nasi Partnerzy