Zakończenie przeglądów kominiarskich i gazowych

Administracja Osiedli PSM uprzejmie informuje o zakończeniu w roku bieżącym okresowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez PSM.

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia przeglądów w niektórych lokalach Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia dokona sprawdzenia w trzecim ostatecznym terminie zgodnie z załączonym harmonogramem i listą lokali.

Informujemy, iż honorowane będą również dostarczone indywidualne protokoły ze sprawdzenia działania instalacji gazowej oraz wentylacji.

Sprawę należy traktować jako pilną, gdyż związane jest to z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców budynku.

Kontakt z wykonawcą pod nr telefonu: 518-087-741

Harmonogram

Nasi Partnerzy