Informacja w sprawie wód opadowych

2021.10.11

Informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy w dniu 7 lipca 2021 r., wraz z sześcioma spółdzielniami mieszkaniowymi, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Zdaniem PSM w Bydgoszczy Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej. Ewentualne stwierdzenie nieważności uchwały stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Informacja

2021.09.29

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. informuje, że w związku z pracami na sieci cieplnej przy ul. Twardzickiego dnia 1 października 2021 r. od godz. 7.00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów przy ul. Kromera 2,4, Bortnowskiego 14,16, Okulickiego 1. Taczaka 6.

Załączniki

Załączniki

Informacja

2021.07.28

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że  w związku z pracami na sieci cieplnej przy ul. Gajowej dnia 2 sierpnia 2021 r. od godziny 6.00 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku przy ul. Ceramicznej 3.

Informacja

2021.07.23

Urząd Miasta Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, które stanowią załączniki do Uchwały Nr XL/884/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. W celu ułatwienia załatwiania spraw w powyższym zakresie w załączeniu umieszczamy aktualnie obowiązujący druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Ponadto aktualnie obowiązujące druki wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP:

https://www.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Wniosek_o_przyznanie_dod._mieszk_zal_nr1_2021.pdf
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Wniosek_o_przyznanie_dod._mieszk_zal_nr1_2021.pdf
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Deklaracja_o_dochodach_2021.pdf			

Informacja

2021.07.05

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi akcje informacyjno- promocyjną dla dwóch najnowszych e-usług tj. usługi ” Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i serwisu e- Urząd Skarbowy. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich podatników. Obydwie usługi dostępne są na stronie podatki. gov.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

eUS_umow_wizyte_PLAKAT_DRUK2

Informacja

2021.06.01

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2021 r.  MDK  nr 2 organizuje festyn rodzinny przy ulicy Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy. Szczegóły w załączniku.

Plakat Festyn Rodzice dzieciom

Walne Zgromadzenie 2021 r.

2021.05.26

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2020, poz. 568 ze zm.), Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019 i 2020 rok, będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Ogłoszenie

2021.05.26

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Bydgoszczy informuje, że dzień 04.06.2021 r. jest dla pracowników Spółdzielni dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01.05.2021 r.
W związku z powyższym w dniu 04.06.2021 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

Informacja

2021.05.26

Szanowni Członkowie i Mieszkańcy !

Członkowie Rady Nadzorczej   Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  przyjmują interesantów w każdy  pierwszy wtorek miesiąca  w godzinach od 16.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni .