Informacja

2020.08.18

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. informuje, że w zwiazku z modernizacją magistrali ciepłowniczej przy ulicy Twardzickiego od dnia 31.08.2020 r. od godziny 22.00 do dnia 05.09.2020 r. do godziny 22.00 wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków przy ul. Kromera 2,4, Bortnowskiego 14,16, Okulickiego 1, Taczaka 6.

Informacja-Walne Zgromadzenie

2020.08.17

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, że po spotkaniu  zorganizowanym przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych  w którym uczestniczył   Zarząd Spółdzielni zadecydowano, że Walne Zgromadzenie Członków PSM w Bydgoszczy odbędzie się zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 24/20 z dnia 13.05.2020 r.

W załączeniu Uchwała Zarządu

Wynik konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

2020.08.04

Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na  posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2020 r. podjęła decyzję w formie Uchwały nr 52/20 o wyborze Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Prezesem Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy została Pani Barbara Bernasińska.

Informacja

2020.07.31

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, iż w dniu dzisiejszym  do Państwa skrzynek pocztowych lub w inny sposób korespondencyjny zadeklarowany przez Państwo w Spółdzielni dostarczono nowy wymiar opłat obowiązujący od 1.08.2020 r., niezależnych od Spółdzielni w zakresie:

1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Rady Miasta nr XXV/637/20 z dnia 24.06.2020r.
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. wprowadziło od 1 lipca 2020 roku nową „Taryfę dla ciepła”, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.12.3.2020.1262.XIV zm. ARy z dnia 10 czerwca 2020 roku.
Wobec powyższego Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy postanowił zmienić:
– Uchwałą nr 46/20 z dnia 22.07.2020r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– Uchwałą nr 45/20 z dnia 22.07.2020r. cenę podgrzania wody
– Uchwałą nr 44/20 z dnia 22.07.2020r. opłatę stałą c.o.

Informacja

2020.07.24

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, że Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy działając w interesie członków spółdzielni oraz  spółdzielni mieszkaniowych  działających na terenie Bydgoszczy wniósł petycję o podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z  o.o. w Bydgoszczy.

Komunikat

2020.07.22

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wystosował pismo do wszystkich Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie związanej z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bydgoszczy, polegających na zastawianiu dróg komunikacji ogólnej przez pozostawienie przedmiotów, w sposób utrudniający poruszanie się na klatkach schodowych.

Informacja

2020.07.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy  informuje, że otrzymała pismo od Komunalnego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w sprawie zmiany „Taryfy dla ciepła” w zakresie wysokości cen ciepła.

Załączniki

Załączniki

Wyłączenie usługi e-bok

2020.07.10

W związku z awarią usługi e-bok została ona wyłączona.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie sprawności systemu.

Przepraszamy za niedogodności związane z wyłączeniem usługi.