1990

3…2…1… wystartowali

Był zimny, styczniowy poranek 1990 roku. Pomimo mrozu panującego na zewnętrz, atmosfera w Bydgoszczy tego dnia była naprawdę gorąca. Miało narodzić się coś wielkiego. Pomiędzy siedmioma osobami zawiązał się Społeczny Komitet Organizacyjny, który dał początek Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień ten wpisał się do historii dzięki: Leonardowi Buczkowskiemu, Markowi Robaszkiewiczowi, Jackowi Arnoldowi, Danucie Pawłowskiej, Mirosławie Radowskiej, Sławomirowi Michalskiemu oraz Zbigniewowi Wojtczak.

Trzy miesiące później słowa przeszły w czyny – uchwalono i podpisano pierwszy Statut Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Wybrano także Zarząd, który miał kierować Spółdzielnią jak najlepszą orkiestrą. Rolę dyrygenta objął Leonard Buczkowski, który pełnił funkcję Prezesa. Na jego zastępców wybrano Marka Robaszkiewicza i Jacka Arnolda. Spółdzielnia była z początku organizacją non-profit. Tworzyli ją ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, że czekają ich zmiany. Ogromne wsparcie okazały nam także trzy firmy: INWESTPROJEKT, POBUD oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAD WISŁĄ” w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy lokal przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 26 w Bydgoszczy. Była to pierwsza siedziba Spółdzielni. Zaprzyjaźnione firmy dostarczyły papier oraz maszynę do pisania. I od tego wszystko się zaczęło!

Kilka miesięcy później Zarząd podpisał pierwszą umowę na budowę budynku mieszkalnego. W ten sposób szlaki zostały przetarte. Dnia 12 listopada 1991 roku oddano blok w Fordonie, przy ulicy Taczaka 6.

Nasi Partnerzy