1993

Działalność PSM stopniowo nabierała rozpędu. Spółdzielnia przeszła szereg zmian organizacyjnych. Rosła także w liczbę członków. Wszystko za sprawą kolejnych budynków mieszkaniowych, które zostały oddane do użytku. Do końca 1994 roku PSM zarządzała nieruchomościami o łącznej powierzchni 34 369 m2.

Za kadencji Prezesa Buczkowskiego miała miejsce przeprowadzka. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa zmieniła swoją dotychczasową siedzibę na budynek przy ulicy Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Budynek został dostosowany do potrzeb Spółdzielni przy pomocy firmy NOWOBUD.

Do grona zaufanych pracowników Prezesa Buczkowskiego dołączyła Hanna Łoboda. To osoba, która była związana się ze Spółdzielnią od początku działalności.  Zajmowała się obsługą sekretariatu  również w czasie kadencji dwóch kolejnych Prezesów, prowadziła sprawy kadrowe. Organizowała Walne Zgromadzenia i obsługiwała Radę Nadzorczą.

Kadencja Leonarda Buczkowskiego zakończyła się w grudniu 1995 roku. Ze względu na ciężką chorobę, Prezes zrezygnował z pełnionej funkcji. W związku z tym konieczny był wybór nowego Prezesa Spółdzielni.

Nasi Partnerzy