1999

Za kadencji Jerzego Tomaszewskiego doszło także do wielu zmian wewnętrznych i kadrowych. Wraz z nowym Prezesem, w poczet Członków Zarządu została przyjęta Jadwiga Wasilewska (do 1998 roku). Stworzono także stanowiska kierownicze. Osobą odpowiedzialną za inwestycje została Dorota Piasecka. Kierownikiem Administracji mianowano Jerzego Poliszaka, który pełnił także funkcję pełnomocnika Zarządu w latach 1990-2015. Lata pracy spędzone w Spółdzielni spowodowały, że zna całą historię PSM: pamięta realizacje budynków, poznał mieszkańców osiedli i pracowników. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o pracownikach, którzy są z nami kolejno od 30, 25 i 23 lat. Mowa o Małgorzacie Romanczewskiej zajmującej się sprawami członkowsko-mieszkaniowymi a od niedawna również obsługą klienta w Biurze Obsługi Klienta, Agacie Mierzejewskiej od początku związanej z Działem Księgowości a w szczególności z obszarem zajmującym się naliczaniem opłat eksploatacyjnych i rozliczaniem mediów oraz Beacie Skibickiej, która sprawuje pieczę nad każdą nowo rozpoczętą inwestycją i nadzoruje jej przebieg.

W czasie kadencji drugiego Prezesa Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, obsadzono także stanowisko Głównej Księgowej. Objęła je Wiesława Grochowska, która pracowała w Spółdzielni do 2003 roku. Do zespołu dołączył także Jerzy Gajzler, który objął stanowisko Kierownika inwestycji.

Nasi Partnerzy