2009

Na medal

Nowy Prezes sprawił, że Zarząd PSM jeszcze bardziej wsłuchał się w potrzeby mieszkańców. Byliśmy współorganizatorami licznych festynów rekreacyjnych oraz świąt. Dzięki temu osiedla, na których znajdują się zarządzane przez nas bloki, tętniły życiem. Stwarzaliśmy okazje do rodzinnych spotkań i wspólnej zabawy. Te i inne zmiany zostały zauważone między innymi przez Wojewodę i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Otrzymaliśmy wyróżnienia i medale, które do dziś zdobią nasze biuro.

Jasno określone zasady gospodarowania PSM przyczyniły się do otrzymania wyróżnienia od Krajowej Izby Gospodarczej. Przyznano nam złoty certyfikat za jakość prowadzonego biznesu.

Nasi Partnerzy