Teraz

 

Od 30 lat nad prawidłowym funkcjonowaniem Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy czuwa Rada Nadzorcza. Obrady członków bywały burzliwe, jednak skutkowały podejmowaniem najistotniejszych dla Spółdzielni uchwał. Rada Nadzorcza czuwa także nad działalnością Zarządu i finansami Spółdzielni. Jej obowiązki przez te wszystkie lata pozostawały niezmienne, ale zmianie ulegał jej skład. W związku z tym warto wymienić jej członków.

1990-1995 – Bogdan Abramowski, Danuta Pawłowska, Andrzej Łopuszyński, Zbigniew  Wojtczak, Bogumił Glaubert, Jerzy Tomaszewski, Piotr Rogowski, Grzegorz Banach, Marek  Łosiński, Tomasz Warda, Krzysztof Sobień.

1996-2001 – Bogdan Abramowski, Tomasz Warda, Andrzej Łopuszyński, Danuta Pawłowska, Bogumił Glaubert, Grzegorz Banach, Marek Łosiński, Krzysztof Sobień, Zbigniew Wojtczak, Jacek Arnold, Robert Opara, Lech Lewandowski, Krystyna Szarafińska.

2002-2004 – Tomasz Warda, Andrzej Łopuszyński, Danuta Pawłowska, Marek Łosiński, Stanisława Rościszewska, Lech Lewandowski, Beata Kowalczyk, Robert Opara, Jacek Arnold.

2004-2007 – Lech Lewandowski, Tomasz Warda, Stanisław Gaczkowski, Robert Opara, Jan Rościszewski, Grzegorz Kufel, Marek Łosiński, Lech Ejsymont.

2007-2010 – Stanisław Gaczkowski, Marek Łosiński, Maria Lewandowska, Danuta Pawłowska, Jan Rościszewski, Jerzy Sitek, Grzegorz Kufel.

2010-2013 – Jerzy Sitek, Danuta Pawłowska, Beata Kowalczyk, Magdalena Rulewska, Agnieszka Szafran, Robert Opara, Lech Lewandowski

2013-2016 – Stanisław Gaczkowski, Maria Lewandowska, Paweł Czajka, Agnieszka Szafran, Magdalena Rulewska, Krzysztof Gutowski, Beata Kowalczyk.

2016-2018 – Stanisław Gaczkowski, Maria Lewandowska, Paweł Czajka, Piotr Józefowski, Agnieszka Tybus, Paulina Woźniak, Anna Grzanka.

2019-2020 – Piotr Józefowski, Paulina Woźniak, Grzegorz Kufel, Anna Grzanka, Wiera Adamczyk, Agnieszka Tybus, Magdalena Rulewska, Beata Kowalczyk.

Nasi Partnerzy