Budynek nr 2

Kondygnacja 0
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
1 54,93 3 wolne
 
3 58,69 3 wolne
 
24 61,97 3 wolne
 
49 61,30 3 wolne
 
52 65,23 3 wolne
 
53 45,75 2 wolne
 
54 61,52 3 wolne
 
85 62,80 3 wolne
 
86 55,72 3 wolne
 

Budynek nr 2

Kondygnacja 1
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
4 57,89 3 wolne
 
55 61,30 3 wolne
 
58 65,18 3 zarezerwowane
 
59 45,75 2 zarezerwowane
 
60 65,24 3 wolne
 
88 55,67 3 zarezerwowane
 

Budynek nr 2

Kondygnacja 2
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
7 57,72 3 wolne
 
9 69,24 3 zarezerwowane
 
32 51,29 3 zarezerwowane
 
61 61,30 3 wolne
 
64 64,93 3 wolne
 
66 64,97 3 wolne
 
89 62,19 3 zarezerwowane
 
90 55,38 3 zarezerwowane
 

Budynek nr 2

Kondygnacja 3
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
67 61,27 3 wolne
 
70 64,88 3 wolne
 
72 64,97 3 wolne
 
91 62,12 3 zarezerwowane
 

Budynek nr 2

Kondygnacja 4
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
73 61,22 3 zarezerwowane
 
76 64,74 3 wolne
 
78 64,75 3 wolne
 

Budynek nr 2

Kondygnacja 5
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
16 57,29 3 zarezerwowane
 
82 64,74 3 wolne
 

Budynek nr 2

Kondygnacja 6
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
19 57,29 3 wolne
 
48 50,80 3 zarezerwowane
 

Budynek nr 1

Kondygnacja 0
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
49 55,00 3 wolne
 
50 64,32 3 wolne
 
100 60,80 3 wolne
 
101 57,49 1 wolne
 
102 36,48 2 zarezerwowane
 

Budynek nr 1

Kondygnacja 1
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
51 54,86 3 wolne
 
52 34,82 2 zarezerwowane
 
53 61,85 3 zarezerwowane
 
103 60,60 3 wolne
 
104 57,31 3 wolne
 
105 36,47 2 zarezerwowane
 

Budynek nr 1

Kondygnacja 2
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
54 54,86 3 wolne
 
55 34,80 2 zarezerwowane
 
56 61,55 3 wolne
 
106 60,41 3 wolne
 
107 57,02 3 wolne
 
108 36,41 2 zarezerwowane
 

Budynek nr 1

Kondygnacja 3
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
57 54,55 3 wolne
 
58 34,50 2 zarezerwowane
 
59 61,56 3 zarezerwowane
 
109 60,23 3 wolne
 
110 57,02 3 zarezerwowane
 

Budynek nr 1

Kondygnacja 4
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
60 54,55 3 zarezerwowane
 
62 61,24 3 wolne
 
112 60,07 3 zarezerwowane
 
113 56,74 3 wolne
 

Budynek nr 1

Kondygnacja 5
Numer Mieszkania Powierzchnia (m2) Liczba pomieszczeń Status Plan
63 54,55 3 wolne
 
65 61,24 3 zarezerwowane
 
115 59,75 3 wolne
 
116 56,74 3 zarezerwowane