Jak pozbywamy się odpadów z gospodarstw domowych

Wielu z nas ma dzisiaj dylematy związane z pozbywaniem się śmieci, zarówno tych codziennych jak i nietypowych (styropianu z opakowań po sprzęcie, opon czy odpadów powstałych przy remoncie). Podstawowy podział to:
– plastik i metal,
– szkło,
– papier,
– bio,
– zmieszane.
Większość z nas orientuje się w tym podziale i nieźle sobie z nim radzi. Czasami jednak pojawiają się wątpliwości. Pomocna wówczas może okazać się informacja zawarta na stronie https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/materialy-informacyjne/ lub wyszukiwarka na stronie https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/
Odpady wielkogabarytowe (np. meble) wywożone są zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w każdej nieruchomości. Odpady takie należy wystawić wieczorem przed planowanym dniem wywozu.
Planując remont pamiętajmy, że odpadów powstałych podczas prac remontowych nie możemy wyrzucać do „zwykłych” śmieci. Każde gospodarstwo domowe na terenie Bydgoszczy ma prawo do bezpłatnego pozbycia się 1 m3 odpadów poremontowych rocznie. W tym celu należy wystąpić do Spółdzielni o zaświadczenie o wnoszeniu opłat za wywóz odpadów komunalnych, następnie z otrzymanym zaświadczeniem udać się do firmy wywożącej odpady w danym rejonie i pobrać worek na odpady remontowe oraz ustalić termin jego odbioru. Z odpadami poremontowymi nie powinno się mieszać innych odpadów.
Wszystkie inne odpady z gospodarstwa domowego (opony samochodowe, szyby itp.) można bezpłatnie oddać w PSZOKach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
W przypadku wątpliwości, w jaki sposób pozbyć się śmieci można skorzystać z wyszukiwarki https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/

Nasi Partnerzy