Przegląd elektryczny

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1.c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest przynajmniej raz na pięć lat sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości (np. brak uziemienia), które mogły pojawić się np. w wyniku zużycia materiału i mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz bezpieczeństwu budynku.

Nasi Partnerzy