Przegląd gazowy

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1.c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest przynajmniej raz w roku sprawdzać stan techniczny instalacji gazowej, co ma celu wykrycie ewentualnych nieszczelności, które mogły pojawić się np. w wyniku zużycia materiału i mogą zagrażać życiu, zdrowiu mieszkańców oraz bezpieczeństwu budynku.

Nasi Partnerzy