Użytkowanie instalacji centralnego ogrzewania

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania wymaga odpowiednich zachowań od wszystkich mieszkańców nieruchomości. Zastosowanie się do ogólnych zasad pozwoli na ograniczenie problemów pojawiających się w sezonie grzewczym oraz dłuższe, prawidłowe działanie instalacji. Należy zatem pamiętać o podstawowych zasadach:

  • Wymiany grzejników dokonujemy wyłącznie za zgodą spółdzielni i na warunkach przez nią określonych (§6 pkt 1 ppkt a Regulaminu podziału obowiązków pomiędzy Pomorską Spółdzielnią Mieszkaniową w Bydgoszczy a użytkownikami w zakresie remontów i konserwacji lokali), ponieważ nastawy poszczególnych grzejników mają wpływ na cyrkulację wody w całej instalacji.
  • W sezonie letnim (kiedy ciepło nie jest dostarczane do lokali), ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozruchowego (pojawia się informacja, że niedługo rozpocznie się dostarczanie ciepła do lokali) należy maksymalnie „rozkręcić” grzejniki, czyli pokrętła ustawić na „5”. Takie ustawienie sprawi, że w trakcie uzupełniania wody w instalacji (np. po wymianie grzejnika przez mieszkańców) maksymalna część instalacji zostanie wypełniona wodą, a tym samym nie będzie „brakowało” wody w przypadku odkręcania kolejnych grzejników. Po uruchomieniu ogrzewania regulacja poszczególnych grzejników jest dowolna.
Nasi Partnerzy