Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w przetargach na wykonanie robót budowlanych w ramach przeprowadzanych w 2019 roku prac remontowych w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Nasi Partnerzy