Informacja o zakończeniu przetargu.

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na ustanowienie odrębnej własności i zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 27, o powierzchni 42,01 m2, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00115676/5 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej wybrano ofertę Pani Jolanty Andrackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. BUD INVEST JOLANTA ANDRACKA, NIP 5541805752, REGON 365535149.

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 2 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Nasi Partnerzy