Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 14/2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 14 pod nazwą:

„Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

Obszar I: Gersona 19, 19A, 21, 23, Ks. Skorupki 102

wybrano ofertę firmy: Czapla 7 Sp. z o. o. z siedzibą w m. Dąbrówka Nowa

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

Obszar II: Gołębia 66A, 66B, 66C, 73

wybrano ofertę firmy: ISO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomości:

Obszar III: Strzelecka 59

wybrano ofertę firmy: ISO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Nasi Partnerzy