Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr 12/2021

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr 12/2021 na wykonanie zadania p.n.

„Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, nawadnianiem oraz utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zaświat 5  i 7 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121. ”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, nawadnianiem oraz utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zaświat 5  i 7 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121.” wybrano ofertę firmy:

ASW Sp. z o. o. z siedzibą w Osielsku

Nasi Partnerzy