Przetarg nr 7 – przetarg na wykonanie drenażu opaskowego przy budynku przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy.

Wszystkie informacje na temat w/w zadania i potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c oraz 2a, 2b, 3, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 20.07.2018 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zadanie.

Załączniki dostępne są po kliknięciu w tytuł ogłoszenia.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy wybrano ofertę firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Transport oraz Usługi Różne Grzegorz Gryszówka z siedzibą w Bydgoszczy

Nasi Partnerzy