Przetarg nieograniczony nr 5/2023 na projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

przetarg nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu nr 5/2023 i złożenia swojej oferty przetargowej na roboty budowlane p.n. „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przyul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

WAKCom Wiesław Kanabaj z Żołędowa

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 5/2023

Nasi Partnerzy