Przetarg ograniczony nr 6/2023 na roboty rozbiórkowe

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza zaproszonych Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty rozbiórkowe p.n. „Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót rozbiórkowych p.n.
„Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 6/2023

Nasi Partnerzy