Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13/2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13 pod nazwą:

„Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

OBSZAR I:       Gołębia 57, Jaskółcza 48, Gołębia 63, 65, Konopczyńskiego 1

OBSZAR III:     Sokołów Bydgoskich 1

wybrano ofertę firmy: ASW Sp. z o. o. z siedzibą w Osielsku

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

OBSZAR II:      Gnieźnieńska 17, 17A, 17B, 21; Fałata 8, 9, 10, 14; Gołębia 26a, 28, 30, 30A; Strzelecka 43

OBSZAR IV:     Gołębia 45, 47; Jaskółcza 42

wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kotwica” Paweł Kotwica  z siedzibą w Bydgoszczy

Nasi Partnerzy