Wykonanie przeglądów okresowych 2017/2018

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że zakończono procedurę wyłaniania wykonawców na przeprowadzenie poszczególnych przeglądów okresowych w 2017 i 2018 roku w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni. Z uwagi na charakter i specyfikę tych przeglądów oraz doświadczenie z lat ubiegłych zdecydowano o sposobie wyłonienia wykonawcy w trybie negocjacji. W tym trybie udzielania zamówienia wysłane zostały do wybranych wykonawców zaproszenia do przedstawienia swojej oferty cenowej na wykonanie danego przeglądu. Dla każdego z przeglądów zaproszenia wysłano do 4 wybranych wykonawców (minimalna liczba to 3 – zgodnie z „Regulaminem zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom” uchwalonym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Uchwałą RN nr 31 z dnia 17.05.2016 roku). Po okresie wyznaczonym do złożenia oferty tj. 28.02.2017r. wyłoniony został do każdego rodzaju przeglądu wykonawca, który w 2017 i 2018 roku będzie te przeglądy wykonywał. Wyniki poniżej:

 

Nr 1 – Wykonanie Pięcioletniego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki z siedzibą w Żninie

 

Nr 2 – Wykonanie Okresowego Rocznego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Rocznego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki z siedzibą w Żninie

 

Nr 3 – Wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej i Piorunochronnej w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej i Piorunochronnej w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

LUXCONTROL POLSKA Krzysztof Trześniewski z siedzibą w Pile

 

Nr 4 – Wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. z siedzibą w Toruniu

 

Nr 5 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a wyszczegółnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. z siedzibą w Toruniu

 

Nr 6 – Wykonanie Okresowej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P. Poż. i Legalizacji Butli Marek Hamerski z siedzibą w Bydgoszczy

 

Nr 7 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe System Mruk Marcin z siedzibą w Solcu Kujawskim

 

Nr 8 – Wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w budynkach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

Nr 9 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Placów Zabaw na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Placów Zabaw na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

FENSTER s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

Nasi Partnerzy