Sposób dostarczania odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy (PSZOK)

2019.08.09

W związku z wprowadzeniem zmian w sposobie dostarczania odpadów komunalnych przewożonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy ( dalej PSZOK), Urząd Miasta informuje o nowej procedurze obowiązującej w tej kwestii.
Pismo Urzędu Miasta poniżej.
Sposób dostarczania odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy (PSZOK)
Wykaz odpadów
Formularze do wypełnienia

IINFORMACJA

2019.07.29

W ZWIĄZKU Z PLANOWYMI PRACAMI NA MAGISTRALI DN 800 PRZY ULICY SIEROCA/KUJAWSKA, w dniu 31.07.2019 r. do 01.08.2019 r. od godz. 22:00 do 06:00 SPADEK CIŚNIENIA WODY NASTĄPI DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNIC; Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska, Glinki, Szwederowo 

 

 

 

Spadek ciśnienia wody

2019.07.29

W ZWIĄZKU Z PLANOWYMI PRACAMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ, SPADEK CIŚNIENIA WODY NASTĄPI DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNIC;

w dniu 31.07/01.08.2019r. od godz. 22:00 do godz. 6:00 –  spadek ciśnienia na Górnym Tarasie tzn. Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska, Glinki, Szwederowo.

Spadek ciśnienia wody

2019.07.23

W ZWIĄZKU Z PLANOWYMI PRACAMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ, SPADEK CIŚNIENIA WODY NASTĄPI DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNIC;

w dniu 24.07.2019r. od godz. 08:00 do godz. 22:00 –  spadek ciśnienia na Górnym Tarasie tzn. Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska, Glinki, Szwederowo.

Komunikat

2019.06.18

Przypominamy, że dyżury  członków Rady Nadzorczej od lipca odbywają się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zaświat 32 w Bydgoszczy.

INFORMACJA

2019.06.10
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-19 czerwca nastąpi przeniesienie siedziby Pomorskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Bydgoszczy
 z  ul. Kołobrzeskiej 15 i Strzeleckiej 59 na ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy.
Biuro Obsługi Klienta przy ul. Strzeleckiej 59 będzie czynne w każdy wtorek w godz. 14-18.
Czas pracy Spółdzielni przy ul. Zaświat 32 pozostanie bez zmian tj. pon.-pt 7-15 we wtorki 8-16.
Uwaga
Z uwagi na procedurę przenoszenia numerów  telefonu mogą wystąpić czasowe problemy z połączeniem telefonicznym.
W związku z powyższym prosimy o kontakt mailowy lub tel. 530142118

Konkurs ” Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

2019.05.07

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.

Zgłoszenia do tegorocznego konkursu przyjmowane będą w dniach od 6 maja do 12 czerwca 2019 roku. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który urządzi ładny balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec lub kwietnik osiedlowy. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefonicznie pod nr 52 345 44 34, listownie : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub mailem : biuro@tmmb.pl. W zgłoszeniu  należy podać imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz rodzaj obiektu- jak wyżej. Najładniejsze ukwiecone obiekty mogą zgłaszać także szkoły, instytucje i zakłady pracy.

 

Przeglądy elektryczne – II część budynków

2019.03.21

Podajemy terminarz wykonania II części przeglądów elektrycznych.

Firma  Amper Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku dokona przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania w naszych zasobach wg załaczonego harmonogramu. Przeglądem objęte są tylko budynki wymienione w harmonogramie.

Prosimy o umożliwienie dokonania w/w przeglądu w zajmowanym  lokalu.