Przeglądy kominiarskie i gazowe II termin 2017

2017.10.31

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj)

Wymiana podzielników kosztów ciepła – Jesień 2017

2017.09.25

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o terminach wymiany przez firmę TECHEM podzielników kosztów centralnego ogrzewania zamontowanych w lokalach przy Gnieźnieńskiej 17, 17A, 17B, Gołębiej 65, Gołębiej 73 mieszkania nr 35- 73, Leszczyńskiego 61A, Sokołów Bydgoskich 1, 2, 4.
Harmonogram prac (tutaj).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom wykonawcy prac, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do podzielników. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować zabudowę lub przesunąć meble, które uniemożliwiałaby wymianę.

Kontakt z firmą TECHEM możliwy jest pod numerem telefonu: 662-286-159

Czyszczenie przewodów kominowych

2017.06.03

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o terminach czyszczenia przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach PSM.
Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia mieszkania.
Powyższe czynności będą przeprowadzane na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.
Harmonogram prac (tutaj).

Kontakt z wykonawcą prac Zakładem Usług Technicznych „E.W.A.” możliwy jest pod numerem telefonu: 56 623 87 88.

Dzień Statystyki Polskiej

2017.01.31

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat zintensyfikowane działania mające na celu zachęcenie społeczeństwa do udziału w ankietowych badaniach statystycznych statystyki publicznej, zbudowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców naszego województwa i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych, którzy pukają do drzwi naszych mieszkań.

Poniżej zamieszczamy plakat który, zawiera informację o terminach aktualnie przeprowadzanych statystycznych badaniach społecznych oraz sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Zakończenie przeglądów kominiarskich i gazowych

2016.12.15

Administracja Osiedli PSM uprzejmie informuje o zakończeniu w roku bieżącym okresowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez PSM.

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia przeglądów w niektórych lokalach Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia dokona sprawdzenia w trzecim ostatecznym terminie zgodnie z załączonym harmonogramem i listą lokali.

Informujemy, iż honorowane będą również dostarczone indywidualne protokoły ze sprawdzenia działania instalacji gazowej oraz wentylacji.

Sprawę należy traktować jako pilną, gdyż związane jest to z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców budynku.

Kontakt z wykonawcą pod nr telefonu: 518-087-741

Harmonogram

PSM Fair Play

2016.12.08

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa została laureatem prestiżowej nagrody „Przedsiębiorstwo Fair Play” w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki. Nagroda przyznawana jest za wysoki poziom etyki w prowadzeniu biznesu.

Informacja o obowiązkowym przeglądzie przewodów kominowych wentylacyjnych i instalacji gazowych w 2016 roku – termin II

2016.11.18

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wyznaczeniu II terminu przeglądów kominiarskich i gazowych dla osób, które nie udostępniły lokalu w I terminie.

Przeglądy wykonuje Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia.

Prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli szczelności instalacji gazowej, jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą przeglądów możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych II termin – harmonogram